fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

M-r D-r Klementina Kuzeska

Specijalist za ginekologiju i akušerstvo

1999
Specijalist za ginekologiju i akušerstvo
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1998 – 2009
Medicinski fakultet – Skoplje, asistent za ginekologiju i akušerstvo
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1996
Magistar – “Humana reprodukcija”
Medicinski fakultet – Beograd, R. Srbija
Univerzitet Beograd – Beograd, R. Srbija

1992
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo

2009-2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
Odeljenje za asistiranu reprodukciju