fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Prof. D-r Kiril Lozanče

Neurohirurg

1993
Doktorira na Medicinskom fakultetu u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1983
Specijalist neurohirurgije, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1976
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2011 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odelenje za neurohirurgiju, neurohirurg

2005
Medicinski fakultet – Skoplje, Redovan profesor
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1977 – 2011
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za neurohirurgiju

EANS, WFNS, CNS – USA