fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Doc. D-r Katerina Kubelka – Sabit

Specijalista patologije

2006
Specijalista za patologiju – Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2003
Magistar – Molekularna bilogija i genetsko inženerstvo – Molekularna medicina
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1997
Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za dijagnostičke laboratorije

1998 – 2008
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Institut za radioterapiju i onkologiju

Evropska asocijacija patologa