fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Kamelija Bušljetić

Pulmoalergologija

2004
Magister za pulmoalergologiju “Markeri za sistemsku upalu HOBB”
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2000
Subspecijalista za internu medicinu
Medicinski fakultet – Skoplje Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1998
Specijalista za internu medicinu – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1993
Medicinski fakultet, Asistent za internu medicinu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1989
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2013 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za pulmologiju

2011
Univerzitetski klinički centar Skoplje, R. Makedonija

2010
Univerzitetski klinički centar Skoplje, R. Makedonija
Klinika za pulmoalergologiju, neinvazivna ventilacija

2002
Univerzitetski klinički centar Skoplje, R. Makedonija
Klinika za pulmoalergologiju, odeljenje za funkcionalno ispitivanje pluća, šef odeljenja

1992 – 2013
Univerzitetski klinički centar Skoplje, R. Makedonija
Klinika za pulmoalergologiju

1992 –Udruženje lekara R. Makedonije
1998 –Evropsko respiratorno udruženje
1999 –Evropska akademija za alergologiju i imunologiju (EAACI)
2001 –Respiratorno udruženje R. Italije
2002 – Respiratorno udruženje R. Turske
Nacionalni delegat R. Makedonije u Evropskom respiratornom udruženju (ERS)

Engleski
Italijanski