fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Prof. D-r Jovica Ugrinovski

Neurohirurg

1993
Medicinski fakultet – Skoplje, Redovan profesor neurohirurgije
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1983
Doktor neurohirurgije, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1978 – 1979
Usavršavanje iz oblasti neurohirurgije
L’Hopital Pitie – Paris, Odeljenje za neurohirurgiju
Poslediplomski kursevi na EANS-u
Monpelje, Mančester, Bratislava
1975
Specijalista za neurohirurgiju, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1970
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za neurohirurgiju, neurohirurg
1979 – 1980
Opšta bolnica – Derna, Libija
Odeljenje za neurohirurgiju, specijalist za neurohirurgiju
1970 – 1975
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za neurohirurgiju, specijalizant

European Association of Neurosurgical Societies (EANS)

Engleski,

Francuski