fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Ivica Stefanovski

Specijalista za anesteziologiju i reanimatologiju

1999
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2004
Klinika za anesteziju AKX Viena
Univerzitetska bolnica AKX Viena

2007
Specijalizacija iz anestezije sa reanimacijom, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2009
Anestezija za transplantaciju jetre
Univerzitetska klinika St. Luk, Brisel

2015
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno lečenje

2010-2015
Opsta bolnica Remedika – Odeljenje za anesteziologiju

1998-2010
KARIL– Univerzitetski klinički centar – Skoplje, R. Makedonija

ZLARIL (Udruženje lekara za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje Makedonije)
МСА – Makedonska asocijacija anesteziologa