fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Ivan Trajkov

Aritmolog – elektrofiziolog

2007
Subspecijalista za kardiologiju
Univerzitet Sv. Kirili i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2004
Magistar medicinskih nauka
Univerzitet Sv. Kirili i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2004

Edukator u oblasti elektrofiziologije i ablativnih tehnika kod srčanih aritmija
Hrvatska, Zadar –

2004, 2013

Usavršavanje u oblasti aritmologije i pejsmejkerskih tehnika
Belgija, Portugal, Mađarska, Češka, Austrija i Švajcarska

2000

Specijalista za internu medicinu – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kirili i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1997

Nacionalni kardiovaskularni centar – Osaka – Japan
Stručno usavršavanje u oblasti aritmija i elektrofiziologije

1994

Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kirili i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiohirurgiju

2007 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za kardiologiju, Odeljenje za postintenzivnu kardiološku negu

1995 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za kardiologiju

European Heart Rhythm Association (EHRA),
European Society of Cardiology (ESC),
Macedonian Society of Cardiology (MSC),
Macedonian Chamber of Medicine (MCM)

Autor i koautor više od 70 naučnih trudova (PUBMED)
Koautor udžbenika na Medicinskom fakultetu u Skoplju iz Elektrokardiografije – 2009