fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Irena Šuplinovska Jordanovska

Specijalista za ginekologiju

2013
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2006
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2005
Internship, Klinička bolnica “Sv. Luka”, Gvardamandžija, Malta
Odeljenje za perinatologiju
Univerzitet Malte, Malta

2004
Klinička bolnica “Split”, Split
Odeljenje za patologiju, sudsku medicinu i patologiju
Univerzitet u Splitu, Split

2013 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo, specijalist za ginekologiju i akušerstvo

2012
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Opšti lekar

2007 – 2012
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, specijalizant

Engleski
Italijanski
Nemački