fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Gordana Petrovska

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2000
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1994
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo
2008 – 2010
Specijalna klinika za ginekologiju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
2003 – 2008
Univerzitetski Klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Šef odeljenja za perinatalnu dijagnozu i fetalnu terapiju
1996 – 2008
Univerzitetski Klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Fondacija za fetalnu medicinu