fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Prof. D-r Gordana Mačeska – Badžakova

Pedijatar pulmoalergolog

2008
Nas. Vanredni profesor pedijatrije, Medicinski fakultet, Skoplje

2004
Nas. Docent pedijatrije, Medicinski fakultet, Skoplje

2000
Doktorirala na Medicnskom fakultetu u Skoplju

Tema “Faktori koji utiču na evoluciju asmatske bolesti u detinjstvu”

2001 – 2003
Nosilac naučno istraživačkog projekta “Merenje Blatella germanica u domu deteta bolesnog od astme”, finansiranog od strane Ministarstva za nauku R. Makedonije

1992
Specijalizacija iz pedijatrije, Medicinski fakultet, Skoplje

1983
Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Skoplje, opšta medicina

2004
University Clinical Hospital, Bern, Švajcarska, kod Prof. Kremer, edukacija za body pletismographia kod dece

1996
University Clinical Center of Leiden, Holland, naučno istražuvačka laboratorija kod Prof. P.Sterk, fellowship, usavršavanje za merenje azotnog oksida (FE No) u izdisanom vazduhu i induced sputum eosinophilia kod asmatski bolesnih

1994
University Clinical Center of Maastricht, Holland, Depart. of pediatrics, kod Prof. Kujten,
usavršavanje za tretman akutne dezobstrukcije disajnog stabla koristeći inhalirajući rastvor Ventolin, i tretman pomoću inhalirajućeg Budenozide-a,
1993
Univerzitetska klinika L’Hopital “Trousseau”, Pariz, Francuska, klinika za pedijatriju, kod

Prof. Tournier i Prof. Boulee,
usavršavanje za plućnu funkcionalnu dijagnostiku kod dece sa astmatskom bolešću, cističnu fibrozu, hroničnu pneumopatiju i alergologiju

1992
Univeristy of Oulu, Finland, Department of pediatrics, kod Prof. Lina,
dijagnostika i tretman astme i hroničnih plućnih zaboljenja kod December

1987
prostoj na Institutu za majku i dete u Beogradu, kod Prof. Šičevića

2010 – danas

Klinička bolnica “Adžibadem Sistina”, Skoplje

Kabinet za pulmologiju, alergologiju i funkcionalnu plućnu dijagnostiku kod dece, osnivač i šef kabineta

2008 – 2010
Privatna ordinacija za pulmoalergologiju, Skoplje, osnivač

2002 – 2008
Institut za plućne bolesti kod dece – Kozle, Skolje

odeljenje za asmatsku bolest, plućnu funkcionalnu dijagnostiku i alergologiju, načalnik odeljenja

1996 – 2002
Institut za plućne bolesti kod dece – Kozle, Skolje

odeljenje za asmatsku bolest, plućnu funkcionalnu dijagnostiku i alergologiju, šef odeljenja

1992 – 1996
Institut za plućne bolesti kod dece – Kozle, Skolje

odeljenje za asmatsku bolest, plućnu funkcionalnu dijagnostiku i alergologiju
šef odseka za funkcionalnu plućnu dijagnostiku i alergologiju

1985 – 1992
Institut za plućne bolesti kod dece – Kozle, Skolje

odeljenje za asmatsku bolest, plućnu funkcionalnu dijagnostiku i alergologiju
stažant i specijalizant iz pedijatrije,

1999 – 2001
Direktor Instituta za plućne bolesti kod dece – Kozle, Skoplje

2002 – 2008
Koordinator i edukator za dijagnostku i tretman astmatske bolesti kod dece u R. Makedonije

2002
Publikovana knjiga “Astma i vaše dete”, koautor

Makedonsko pedijatrijsko udruženje (MPZ)

Makedonsko respiratorno udurženje (MRZ)

Evropska asocijacija za alergologiju i kliničku imunologiju (EAACI)

Evropsko respiratorno udurženje (ERS)

Engleski, francuski