fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Frosina Adamovska

Specijalista za hirurgiju

2012
Specijalista za opštu hirurgiju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2003
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2010 –danas
Klinička bolnia Adžibadem Sistina, Odeljenje za digestivnu hirurgiju

2004 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za digestvnu hirurgiju

– Engleski