fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

2013
Subspecijalizacija iz kardiohirurgije
Univerzitetski Klinički Centar u Tuzli, Bosna i Hercegovina
2011
Specijalizacija iz opšte hirurgije, Klinika za kardiovaskularne bolesti
Univerzitetski Klinički Centar u Tuzli, Bosna i Hercegovina
2005
Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2004
IPPNW, Missionsarztliche Klinik,
Odeljenje za interne bolesti i odeljenje za hirurgiju Vurzburg, R. Nemačka

2004
IFSMA program,
Odeljenje za kardiohirurgiju, Prof. Tomaš Hajek, Plzen, R. Češka

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiohirurgiju

– Druga nagrada na VI međunarodnom simpozijumu koloproktologa u Beogradu 2009. godine, kao autor naučnog truda „Uticaj nivoa hirurškog iskustva na ekonomske pokazatelje u kolorektalnoj hirurgiji“
Autori: D-r Franko Mirović, D-r Fuad Pashić, D-r Eljvis Mustafa
Komisija: Prof. d-r Zene Kohen, Prof. d-r Mika Rabau, Akademik Branimir Gudić

– Engleski, Nemački