fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Elizabeta Matevska-Atanasovska

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

1997
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1989
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo

2005 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
Odeljenje za operativnu ginekologiju i akušerstvo i endoskopiju

1990 – 2005
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo