fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Duško Mihajloski

Specijalista radiolog

2004
Specijalista za radiologiju – Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1996
Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za dijagnostičku i interventnu radiologiju, radiolog, šef odeljenja za radiologiju

2008 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za radiologiju, radiolog, Šef odeljenja za dijagnostičku neuroradiologiju

2004 – 2010
Medicinski fakultet – Skoplje, Asistent
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1999 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za radiologiju, radiolog