fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Dragan Smilevski

Specijalista za torakalnu hirurgiju

2011
Kurs za video-asistiranu torakoskopsku hirurgiju

2011
Klinički bolnički centar, Zagreb
Klinika za uvo, nos i grlo i hirurgiju na vratu, minimalno invazivna tiroidektomija

2004
Bolnica Papagregoriu, Solun
Odeljenje za kardiotorakalnu hirurgiju

2001
Specijalista za hirurgiju
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1995
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za torako-vaskularnu hirurgiju

1998 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za torakalnu i vaskiralnu hirurgiju, hirurg

1995 – 1998
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za torakalnu i vaskiralnu hirurgiju, volonter

– Makedonsko lekarsko društvo
– Udruženje hirurga R. Makedonije