fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Dragan Manasievski

Opšti lekar

2000
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje R. Makedonija

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Urgentni centar, Opšti lekar

2004- 2014
JZU Dom Zdravlja Skoplje – Skoplje
Hitna medicinska pomoć sa kućnim lečenjem, doktor

2002-2004
JZU Klinika za maksiofacijalnu hirurgiju – Skoplje

2001 – 2002
PZU D-r Kire Antovski
Doktor za opštu medicinu

– Udruženje za predhospitalnu urgentnu medicinu Makedonije
– Lekarska komora Makedonije