fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

M-r D-r Dimitar Trajkov

Gastroenterohepatolog

2013
Subspecijalista za gastroenterohepatologiju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2007
Magistar – Medicinski fakultet
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2004
Specijalista za internu medicinu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1997
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Oddeljenje za gastroenterohepatologiju

1998 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za gastroenterohepatologiju

Predstavnik Makedonije u evropskom bordu za gastroenterohepatologiju
Član Svetske gastroenterohepatološke organizacije