fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

DOC. D-R Deva Petrova

Onkolog – radioterapeut

2012 –danas
Doktorske studije – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2011
Medicinski fakultet – Skoplje, asistent za radioterapiju i onkologiju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2008
Medicinski fakultet – Skoplje, mlađi asistent za radioterapiju i onkologiju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2005
Specijalista za radioterapiju i onkologiju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2000
ESTRO /IAEA – obuka iz oblasti radiologije
Bratislava, Slovačka
1996
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2013 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odel za onkologiju i radioterapiju, šef odeljenja
2009
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za onkologiju i radioterapiju – Skoplje, odsek za tretman karcinoma dojke, šef
2000 – 2013
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za onkologiju i radioterapiju – Skoplje

Udruženje onkologa i radioterapeuta R. Makedonije
Evropska asocijacija medicinskih onkologa – ESMO.