fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Dejan Kovačević

Interventni kardiolog – elektrofiziolog

2009
Subspecijalista za kardiologiju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje
2001
Subspecijalista za internu medicinu – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje
1995
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiologiju, interventni kardiolog – elektrofiziolog
2000-2009
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za kardiologiju, Jedinica za intenzivnu koronarnu negu