fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Daniela Simonovska

Opšti lekar

2008 – 2015
Specijalizacija iz interne medicine
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2005
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Urgentni centar, Opšti doktor
2007 – 2014
JZU Dom zdravlja u Skoplju
Hitna medicinska pomoć, doktor
2001 – 2006
JZU Dom zdravlja u Skoplju
Hitna medicinska pomoć, medicinska sestra