fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

M-r D-r Daniel Petrovski

Specijalista urolog

2006
Fabrika za medicinske instrumente WOLF
Nemačka
2004
Univerzitetska bolnica – Linc – prof. D-r Janaček
Linc, Austrija
2004
Univerzitetska bolnica – AKH, Beč – prof. D-r Marberge
Beč, Austrija
2001
Magistar – Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1997
Specijalist za urologiju,Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1995
Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija, Asistent za hirugiju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1991
Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za urologiju
1995 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za urologiju, Urološki operativni blok, rukovodilac
1995 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za urologiju, Odeljenje za dijagnostiku i interventnu ultrasonografiju, rukovodilac
1992 – 1995
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za urologiju, mlađi istraživač