fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Daniel Jakimoski

Specijalista opšte hirurgije

2014
Specijalizacija opšte hirurgije
2004
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za opštu hirurgiju
2009-2014
PZU Remedika – Skoplje
Odeljenje za digestivnu hirurgiju,
2007-2008
Alkaloid – Brend menadžer

2005 – 2007
Farmaceutska kompanija HIPP – Skoplje
Brend menadžer
2004 – 2005
Farmaceutska kompanija Nova Lajn – Skoplje
Brend menadžer

Engleski
Germanski