fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Boban Sardžovski

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2008
Napredna laparoskopska hirurgija
Klinički centar, Ljubljana
2007
Napredna laparoskopska hirurgija–Prof. Dejvid Gal
Bolnica Sv. Pau – Barselona
2005
Specijalist za ginekologiju i akušerstvo – Medicinski fakultet
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1998
Medicinski fakultet – Skopllje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo
2001 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo
1999 – 2001
Srednja Medicinska Škola D-r Panče Karađozov – Skoplje, profesor za anatomiju i fiziologiju

IUGA (Internacionalno udružewe uroginekologa)