fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Biljana Crcareva

Specijalista za nuklearnu medicinu

2011 – u toku
Doktorske studije – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2010
Specijalista za nuklearnu medicinu – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2008
Magistar medicinskih nauka – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2003
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za nuklearnu medicinu
2005 – 2014
Institut za patofiziologiju i nuklearnu medicinu – Medicinski fakultet
Lekar specijalista, asistent za patofiziologiju i nuklearnu medicinu
2003 – 2005
Institut za patofiziologiju i nuklearnu medicinu – Medicinski fakultet Volonter, lekar

Makedonsko lekarsko udruženje
Udruženje za nuklearnu medicinu RM
Evropska agencija za atomsku energiju (EANM)
Internacionalna agencija za atomsku energiju (IAEA)

Sertifikat za rad na hibridnim mašinama SPECT/CT i PET/CT – Italija 2013
Sertifikat iz oblasti infekcija i inflamacija i nuklearne medicine – Holandija 2008
Nagrada za najboljeg studenta medicinsokg fakulteta – 2003
Najbolji asistent za: 2004,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 godinu

Engleski
Italijanski