fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Doc. d-r Biljana Čoneska Jovanova

Pedijatar

2016

D-r iz oblasti pedijatriske hemato-onkologije

Univerzitet „Sv.Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

 

2014

Kings koledž, NHS, profesionalna edukacija i opservacijska poseta Kings koledža za zdravstvenu zaštitu NHS Trust, Odeljenje za pedijatriju – Bolnica „Sv. Marija“ u Londonu.

 

2006 godina

Gošeova bolest: dijagnoza, tretman i monitoring, Varšava, Poljska

 

2004 godina

Transfuzijski tretman talasemije i drugih hroničnih anemija, Turska

 

2000 godina

Specijalista iz oblasti pedijatrije, Medicinski fakultet – Skoplje

Univerzitet „Sv.Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

 

1989 godina

Završen Medicinski fakultet – Skoplje

Univerzitet „Sv.Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

2017-2018

Medicinski fakultet – Skoplje, docent

Univerzitet „Sv.Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

 

2008-2016

Medicinski fakultet – Skoplje, asistent

Univerzitet „Sv.Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

 

2006-2018

Šef odeljenja za čvrste tumore

 

2001-2018

Univerzitetski klinički centar, Skoplje

Klinika za dečje bolesti, Odeljenje za pedijatrisku hematologiju i onkologiju

 

2000-2001

Univerzitetski klinički centar, Skoplje

Klinika za dečje bolesti, Odeljenje za pedijatrisku i neonatalnu intenzivnu negu i terapiju

 

1996-2000

Specijalizacija iz oblasti pedijatrije

 

1995-2018

Univerzitetski klinički centar, Skoplje

Klinika za dečje bolesti

 

1991-1995

Univerzitetski klinički centar, Skoplje

Klinika za dečje bolesti, volonter

Lekarska komora Makedonije

Makedonsko lekarsko društvo

Udruženje pedijatra Republike Makedonije

Udruženje za hematologiju Makedonije

SIOPE (Evropsko međunarodno društvo za pedijatrisku onkologiju)

SIOP (Međunarodno društvo za pedijatrisku onkologiju)

EHA (Evropska mreža za retke i urođene anemije)

Autor i koautor više od 120 publikacija

Engleski