fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Beti Kostadinovska – Jordanoska

Kardioanesteziolog

2007
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje
2003
Magistar – anesteziologija sa reanimatologijom – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje
1999
Diplomira na Medicinskom fakultetu – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiohirurgiju
2001 – 2010
Klinika za hirurške bolesti Sv. Naum Ohridski
Odeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje
2000-2001
Klinika za hirurške bolesti Sv. Naum Ohridski
Odeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje, volonter