fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Alen Jovčevski

Hirurg

2010
Universite catholique de Louvain, Univerzitetska klinika St. Luk – Brisel
Hepatobiliopankreatična hirurgija i crnodrobna transplantacija
2005
Specijalizacija hirurgije
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2003
Univerzitetska klinika za hirurgiju (AKX) – Allgemeines Krankenhaus der Stad Wien
Odeljenje za digestivnu hirurgiju
1998
Diplomira na Medicinskom fakultetu – Skoplje, R. Makedonija
Univeryitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 –danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za digestivnu hirurgiju, Hirurg
2002 – 2010
Klnika za digestuvnu hirurgiju

ESOT Student Travel Grants 2009 – za kontinuirani doprinos zajednici za organsku transplantaciju