fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Aleksandra Hadži-Dimova

Dijetolog

2003
Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” Skoplje
2014
Magisterske studije
nutricionizam
Tehnološko-tehnički fakultet Veles
Univerzitet “Sv.Kliment Ohridski” – Bitolj
2015
Odeljenje za kliničku i ambulantsku dijetologiju
Maslak – R. Turcija

2015
Klinička bolnica “Adžibadem Sistina”
Odeljenje za dijetologiju
2012-2014
Centar za zdravu hranu
2006-2015
Septima
Innotech international, Francuska
2005
Stručni saradnik
Dijagnostička laboratorija Avicena
2004
Kabinet za dijabet
Zdravstveni dom “Jane Sandanski”