fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Aleksandar Sajkovski

Specijalista za pedijatriju

2009

Medicinski fakultet – Skoplje, viši naučni saradnik na predmetu pedijatrija
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje, R. Makedonija
1998

Doktor medicinskih nauka – Medicinski fakultet
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje, R. Makedonija
1991
Specijalista za pedijatriju – Medicinski fakultet, Skoplje
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje, R. Makedonija
1984
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje, R. Makedonija

2011 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za intenzivnu terapiju i neonatologiju, šef Odeljenja
2005 – 2011
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za dečje bolesti – Skoplje, odeljenje za intenzivnu terapiju, šef odeljenja
1996 – 2005
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za dečje bolesti – Skoplje, šef odseka za tretman vitalno ugroženog nedonošenog i malog deteta
1990 – 2005
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za dečje bolesti – Skoplje, Odeljenje za intenzivnu terapiju, pedijatar intenzivista
1986 – 1987
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za dečje bolesti – Skoplje,stažant

Evropsko udruženje za parenteralnu i enteralnu ishranu i metabolizam (ESPEN)
Redakcioni odbor Biltena Makedonske lekarske komore i aktivni participant u aktivnostima same komore
Neonatološko upravnički komitet R. Makedonije – Ministarstvo zdravlja
2000 – 2001 – Savet zdravstveno-vaspitne i humanitarne delatnosti – Makedonski Crveni krst, predsednik
Član Evropskog udruženja za parenteralnu i enteralnu ishranu i metabolizam (ESPEN)
2002 –Makedonsko udruženje za parenteralnu i enteralnu ishranu(MSPEN), sekretar
Udruženje pedijatra Makedonije, podpredsednik
Predstavnik Udruženja pedijatra u Makedoniji u Uniji nacionalnih udruženja pedijatra u Evropi

Engleski, Francuski