fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Prof. d-r Aleksandar Nikolić

Specijalista za kardiohirurgiju

Dodiplomske studije

1979 – 1983                             Srednja medicinska škola

Novi Sad, Jugoslavija

1983 – 1984                             Vojna bolnica

Vojna bolnica „VMA“

Beograd, Jugoslavija

1984 – 1990                             Doktor

Univerzitet u Novom Sadu

Medicinski fakultet

Novi Sad, Jugoslavija

Postdiplomsko obrazovanje

1990 – 1991                             Stažiranje

Bolnice i klinike na Univerzitetu u Novom Sadu

Novi Sad, Jugoslavija

1991 – 1995                             Specijalizant, opšta hirurgija

Bolnice i klinike na Univerzitetu u Novom Sadu

Novi Sad, Jugoslavija

1995 – 2006                             Odeljenje za kardiohirurgiju,

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

Kardiohirurg – stariji konsultant, a od 2003 godine vizitng viši konsultant – Odeljenje za kardio-torakalnu hirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta – Beograd.

Ostalo obrazovno iskustvo:

1990, avgust – sept.                Posetilac razmene studenata

Odeljenje za opštu hirugiju

Pontevedra, Španija

1998, jul -decembat               Viziting kardiohirurg

Klinička fondacija, Klivlend, Ohajo, SAD

2000, april                               Drugi simpozium za mitralnu rekonstruktivnu hirurgiju

Bolnica “San Rafaele”, Milano, Italija

2003, maj – novembar             Saradnik za obuku na Odeljenju za hirurgiju srca

Kardio-torakalni centar u Monaku, Kneževina Monako

III Akademska zvanja:

1994 – 1995                             Docent

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju Sremska Kamenica

Fakultet za medicinu na Univerzitetu u Novom Sadu, Srbija

2009                                        Profesor hirurgije, Medicinski fakultet u Podgorici, Crna Gora

Profesor hirugije, Medicinski fakultet u Štipu, Makedonija

 

o Od 2015 godine, Skoplje, „Adžibadem Sistina“, Makedonija

o 2008-2017 g., Podgorica, Crna Gora, Klinički centar, načalnik Odeljenja za kardiohirurgiju

o 2007-2012 g. Specijalna bolnica „Filip Vtori“, Skoplje, Makedonija (stariji hirurg)

o Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica (od 2006 godine, direktor Odeljenja za kardiohirurgiju)

o Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd (1995-2006 g., stariji hirurg)

o Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

 • Hirurška sekcija Srpskog lekarskog udruženja
 • Srpsko udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju
 • Međunarodno udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju
 • Međunarodno udruženje kardio-torakalnih hirurga
 • Evropska asocijacija kardio-torakalnih hirurga
 • Makedonsko udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju
 • Udruženje torakalnih hirurga STS

1995                Završni ispit na specijalizaciji za opštu hirurgiju sa odličnim rezultatom, Medicinski fakultet u Beogradu

2000                Naslov magistarskog truda:

„Značenje homocistenina kao faktor rizika kod koronarne srčane bolesti“,

Medicinski fakultet u Beogradu

2002             Završena potrebna obuka za opštu hirurgiju i specijalnost za kardiovaskularnu hirurgiju FEBTCS – Evropski odbor torakalnih i kardiovaskularnih hirurga

2005             Doktorat, Medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu

„Evaluacija oksidativnog stresa srčanog mišića i antioksidativna zaštita u toku operacije na otvorenom srcu “

 • Hirurški tretman ishemične srčane bolesti
 • Hirurški tretman valvularne srčane bolesti
 • Hirurški tretman aorte
 • Minimalno invazivna valvularna hirurgija
 • Transplantacija srca – pluća

 

Autor šestnaest truda koja su objavljena u međunarodnim i domaćim medicinskim listovima.

Učestvovao na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim sastancima iz oblasti kardiovaskularne hirurgije.

D-r Nikolić je izvršio više od 8000 operacija na otvorenom srcu kao hirurg stariji konsultant (ishemična srčana bolest, valvularna hirurgija, minimalno invazivna valvularna hirurgija, hirurgija na aorti i supraortnim razgranjenjima, kongenitalna srčana bolest – kod odraslih, TAVI, TAH)