fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Aleksandar Lazarevski

Specijalista za otorinolaringologiju

2008
Katedra za otorinolaringologiju, asistent
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2007 – 2009
Odeljenje za otorinolaringologiju
Univerzitetske klinike u Bolonji i Zagrebu
2003
Specijalizacija otorinolaringologije
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1997
Diplomira na Medicinskom fakultetu u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za otorinolaringologiju
1998 – 2010
Klinika za uvo, nos i grlo – Skoplje
Univerzitetska klinika – Skoplje