fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Aleksandar Krstevski

Specijalista za anesteziju i reanimaciju

1990
Bolnica Bradstrup – Danska
Anesteziolog – konsultant
1982, 1984
Bolnica Soneborg – Danska
Anesteziolog – konsultant
1987
Medicinski fakultet – Skoplje, Asistent za anesteziju i reanimaciju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1981
Specijalist za anesteziologiju i reanimatologiju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1976
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje
1987
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za uvo, grlo i nos, odeljenje za reanimaciju, šef odeljenja
1987 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za uvo, grlo i nos

ZLARIL – Udruženje lekara za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje Makedonije
Makedonsko udruženje lekara
Međunarodno udruženje anesteziologa
Evropsko udruženje za lokalnu anesteziju