fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Aleksandar Božinovski

Specijalista za kardiohirurgiju

2009-2013
Medicinski univerzitet „Pleven“, Bugarska
Specijalista za kardiologiju

2001-2007
Medicinski univerzitet „Pleven“, Bugarska

2018 – danas
Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“
Specijalista za kardiologiju

2014 – 2018
Bolnica „Sofijamed“, Sofija, Bugarska
Kardiolog – Invazivna kardiologija

2014 – 2018
Medicinski centar „Kristal“, Sofija, Bugarska
Kardiolog

2018 – Sertifikat za učešće na svetskom kongresu za ehokardiografiju i kardiovaskularnu obraznu dijagnostiku – Albena, Bugarska

2017 – Trening-sertifikat za pacijente sa implantiranim elektrokardiostimulatorom – Medtronik

2016 – Ehokardiografska ocena pacijenata sa kardijalnom insuficijencijom i sistolnom komorskom disfunkcijom

2016 – Sertifikat za učešće na nacionalnom kongresu za kardiologiju – Sofija, Bugarska

2015 – Sertifikat za bioforkacioni kurs iz oblasti intervencionalne kardiologije – Sofija, Bugarska

2015 –  Sertifikat za učešće na nacionalnom kongresu za intervencionalnu kardiologiju – Sofija, Bugarska

Član Lekarske komore R. Makedonije

Član Lekarske komore R. Bugarske

2009 – Autor truda o antifosfolipidnom sindromu na konferenciji za arterijsku hipertenziju i kardiovaskularni rizik – Pleven, Bugarska

Engleski

Bugarski