fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Aleksandar Stanimirović

Doktor medicine

2015 god.
Medicinski fakultet, Skoplje
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje

Lekarska komora Makedonije

2016 – 2017
JZU Dom zdravlja Skoplje
Hitna medicinska pomoć sa kućnim lečenjem
2017
Klnička bolnica „Adžibadem Sistina“

Engleski
Italijanski