fbpx
Odeljenja
‹ Nazad na listu odeljenja

DOKTORI U ODELJENJU

Torakovaskularna hirurgija

 

Na Odeljenju za torakalnu i vaskularnu hirurgiju godišnje se izvede više od 1000 hirurških intervencija. Vrhunski i iskusan hirurški tim, podržan od specijalista sa Odeljenja za rendgen dijagnostiku, patohistologiju, nuklearnu medicinu, kao i od kolega sa internog odeljenja, mogućuje da budu sprovedeni svi potrebni dijagnostički postupci na pacijentu i da mu bude predložen tretman sa samo jednom posetom našoj ustanovi. Odeljenje raspolaže sa standardnom i visokom tehnologijom u sprovođenju dijagnostičkog i terapeutskog protokola kod svakog pacijenta. Torakalnu i vaskularnu hirurgiju predvodi najiskusniji hirurg u ovoj oblasti u našoj zemlji D-r Mitko Karađozov.

Torakalna hirurgija

Torakalna hirurgija je oblast medicine koja se bavi hirurškim bolestima organa u grudnom košu, kao što su: pluća, dijafragma, hranoprovod, tumorske strukture na zidu grudnog koša i medijastinuma (srednji deo grudi), kao i svim urođenim deformitetima na zidu grudnog koša. Ovo je veoma senzitivan i važan deo čovekovog tela. I pored iskustva hirurga veoma je važan timski rad i upotreba savremene medicinske aparature u cilju minimiziranja rizika od ovih intervencija, kao i povećanja stope uspeha. Karcinom pluća je danas jedan od najčešćih malignoma sa kojima se srećemo u svakodnevnoj praksi. Ekipiranost Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“ omogućuje multidisciplinarni pristup od strane konzilijuma lekara iz više oblasti. Pored hirurga ovde spadaju i specijalisti iz oblasti anesteziologije, pulmologije, rendgenologije, patologije, onkologije, radioterapije i neuklearne medicine. Ovakvoustrojstvo nam omogućava najsloženije intervencije u ovoj oblasti i sa visokim stepenom uspešnosti.

 

 

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija tretira hirurške bolesti krvnih sudova, arterija i vena. Imajući u vidu da je arteroskleroza uvek generalizovana bolest, tretman ovih pacijenata je timski, u tesnoj saradnji sa kolegama sa Odeljenja za kardiologiju, radiologiju, anesteziologiju, transfuziologiju… Terapeutski tretman počinje počev od medikamenozne terapije, preko minimalno invazivnih kateter procedura, pa sve do hirurških rekonstruktivnih zahvata. Hirurgija krvnih sudova predstavlja jedan od najosetljivijih segmenta hirurgije uopšte. Baš zbog ove činjenice, ovim odeljenjem rukovodi jedan od najiskusnijih hirurga u ovoj oblasti u našoj zemlji.

Hirurgija na dojci

U „Adžibadem Sistini“ poseban akcenat je stavljen na brizi oko bolesti na dojci. U okviru Centra za dojku, konzilijum vrhunskih eksperta iz oblasti rendgen dijagnostike, tumorske i rekonstruktivne hirurgije, patohistološke dijagnostike i onkologije, brine se o kompletnom dijagnosticiranju i hirurškom rekonstruktivnom i onkološkom lečenju svih vrsti tumora na dojci. Posebno je razvijen program za edukaciju žena za samopregled i prevenciju od karcinoma na dojci, u samoj bolnici „Adžibadem Sistina“, kao i preko nevladinih organizacija.

Hirurgija na tiroidnoj žlezdi

U saradnji sa Odeljenjem za nuklearnu medicinu, na Odeljenju za torakalnu i vaskularnu hirurgiju tretiraju se i sve hirurške bolesti štitne žlezde. Ove hirurške intervencije, pored klasičnog hirurškog pristupa, tretiraju se i putem minimalno invazivnog i videoasistiranog hirurškog pristupa, što je posebno važno budući da smanjuje period rehabilitacije zbog manjeg postoperativnog bola i boljeg estetskog rezultata.

Odeljenje za torakalnu i vaskularnu hirurgiju aktivno učestvuje u karavanima organiziranim od strane Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“ za podizanje svesti o ranom dijagnosticiranju i lečenju kardiovaskularnih oboljenja.