fbpx
Odeljenja

Reumatologija

 

Tim specijalista koji imaju dugogodišnje iskustvo u dijagnozi i tretmanu širokog spektra reumatskih oboljenja, uključujući reumatoidni artritis, skleroderma, sistemski lupus, giht i dr. Budući da su reumatska oboljenja složena i često utiču na više sistema, odeljenje omogućava multidisciplinarni pristup u tretmanu pacijenta, u koji su uključeni specijalisti svih medicinskih grana. Naša misija je da se promoviše prevencija, lečenje i ublažavanje posledica od reumatskih bolesti putem edukacije i upotrebe najsavremenijih protokola u lečenju ovih pacijenta.

U fokusu Odeljenja za reumatologiju su bolesti sistemsko-vezivnih tkiva, sistemski eritemski lupus, polidermatomozitis, sistemska skleroza, grupa bolesti sa velikim diverzitetom – vaskulitisi i mnogo drugih autoagresivnih entiteta koji nose oznaku autoimuni. Na ovom odeljenju kompelksna priroda autoimunih bolesti se razrešava algoritamskim pristupom. Iskustvo specijalista zajedno sa sofisticiranim alatima (brojna autoantitela i najsavremeniji metodi CT, MRI, PET) koje obezbeđuju dijagnostičke laboratorije, garantuju blagovremeno razrešavanje najkompleksnijih slučajeva i otpočinjanje odgovorajućeg tretmana u optimalnom vremenskom roku.

Vremenski optimalna dijagnostika reumatoidnog artritisa je ključni uslov za blagovremeni početak lečenja i sprečavanja brze invalidnosti.

Odeljenje za reumatologiju obezbeđuje brzu dijagnostiku i efikasan tretman kristalnih artritisa (giht, pseudogiht i dr.), ali tretira i epidemiju 21. veka – osteoporozu. Bolesni sa artrozom (osteoartritis) sa kliničkim manifestacijama na kičmi i perifernim zglobovima takođe imaju mogućnost da olakšaju vlastite tegobe i da poboljšaju kvalitet svog života koristeći naše usluge.

Na Odeljenju za reumatologiju izvode se sledeće procedure:

– Epiduralna instalacija lekarstva
– Artrocenteza sa instilacijom lekova
– Dijagnostička artrocenteza
– Evakuaciona artrocenteza
– Aplikacija leka u mekotkivnim strukturama