fbpx
Odeljenja

Pulmoalergologija

 

Odeljenje za pulmoalergologiju primenjuje najsavremenije metode u dijagnostici i tretmanu plućnih oboljenja. Multidisciplinarni pristup u dijagnozi i tretmanu najkompleksnijih plućnih bolesti je još jedan dokaz o profesionalnom pristupu u pružanju zdravstvene zaštite našim pacijentima.

Alergija-astma

Ova oboljenja uzimaju sve veći zamah u našoj zemlji. Alergijski problemi pokazuju širok spektar manifestacija, od kijanja do astme. Pored postavljanja brze dijagnoze za bronhijalnu astmu, vrši se i njeno fenotipiziranje, koje je neophodno za odgovarajući terapijski pristup. U našoj klinici se izvode testovi respiratorne funkcije, kožni testovi za alergiju, bronhodilatatorni testovi i bronhoprovoktivni testovi pomoću kojih se identifikujuuzroki težina alergijskih oboljenja, koja se nakon toga odgovarajuće leče.

  •  Kožni i krvni testovi za dijagnozu

Dijagnoza se postavlja uz pomoć kožnih testova za aeroalergene, koji su jednostavni, brzi i relativno bezbedni kao metoda za identifikaciju uzročnika alergije. Takođe, nudimo i alergološke testove krvi sa RAST ili ELISA metodom. Međutim, ni pozitivni kožni i krvni testovi ne čine finalnu dijagnozu. Krajnju dijagnozu postavlja pulmoalergolog, budući da pozitivni testovi ne mora da znače da je u pitanju alergija, već mogu ukazati da je u pitanju preosetljivost.

  •  Imunoterapija

Imunoterapija doprinosi smanjenju ili potpunom gubitku alergije u opredeljenom vremenskom periodu. Imunoterapija ne menja odbrambeni sistem u odnosu na druge bolesti. Ova terapija sprečava da tokom svog života dobijete bronhijalnu astmu i pored toga što imate alergijski rinitis..

HOBB

Ovo oboljenje se najčešće javlja kao rezultat dugogodišnjeg pušenja i uvek ide zajedno sa drugim oboljenjima. U našoj bolnici postoji mogućnost za ranu dijagnozu HOBB-a, atretman je multidisciplinaran i sprovodi se od strane tima vrhunskih specijalista iz različitih oblasti. Kod pacijenta se odrđuje i prati rizik smrtnosti, što daje mogućnost da se terapijski utiče na prognozu bolesti. Vršimo i edukaciju pacijenata za promenu životnog stila, kao i za rehabilitaciju u kućnim uslovima. Na Odeljenju za pulmoalergologiju tretiramo i respiratorne insuficijencije prilikom pogoršanja HOBB-a, kao i u terminalnoj fazi HOBB-a sa neinvazivnom ventilacijom.

 

 

Bronhologija

„Adžibadem Sistina“ ima iskusan kadar iz oblasti dijagnostike i tretmana tumora na plućima i medijastinumu. U našoj bolnici možese u najkraćem vremenskom periodu postaviti dijagnoza svih plućnih senki zahvaljujući mogućnosti da se na jednom mestu nađe tim iskusnih rendgenologa, pulmoalergologa i torakalnih hirurga. U „Adžibadem Sistini“ postoji infrastruktura za naprednu dijagnostičku i terapijsku bronhoskopiju sa mogućnošću za endoskopsku dezopstrukciju bronhija zbog maligne ili benigne stenoze disajnih puteva, kao i za postavljanje stentova. Sve ove procedure izvodese u operativnoj hali uz kompletni monitoring pacijenta i uz pomoć anesteziologa.

Oboljenja na plevri

U „Adžibadem Sistini“ imamo mogućnost da izvršimo kompletnu dijagnostiku i tretman svih oboljenja na plevri i medijastinumu. U našoj bolnici se izvodi eho na toraksu uz mogućnost za sve interventne postupke pod eho kontrolom, kao što su:

  •  slepa i biopsija na plevri
  • punkcije i biopsije sa histološkim iglama
  •  toraskopija sa talkiranjem

Eho metoda za plevru osim za dijagnozu, koristi se i za praćenje rezultata terapije.