fbpx
Odeljenja

Psihijatrija sa medicinskom psihologijom

 

Na Odeljenju za psihijatriju i medicinsku psihologiju psihijatri i klinički psiholozi omogućavaju sveobuhvatnu dijagnostiku i tretman lica koje traže pomoć, medikamenozni tretman, psihoterapiju ili obično savetovanje za lakše suočavanje sa svakodnevnim životnim problemima. Osnovna delatnost ovog Odeljenja je pre svega vezana za pacijente koji se nalaze na tretmanu u „Adžibadem Sistini” i kojima treba psihološka podrška.

Spravljanje sa stresom

Posledice dugotrajnog, hroničnog stresa mogu se manifestovati kao promene u ponašanju u vidu napetosti, straha, preosetljivosti, depresivnosti, konfuznosti, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, povlačenje, izolacija od društvenih veza, kao i telesnih simptoma i telesnih bolesti najrazličitije prirode, tzv, psihosomatske bolesti. Psihološka podrška u vidu savetovanja o načinima prevazilaženja stresa u velikoj meri može smanjiti stalnu tenziju koju osoba oseća i time značajno poboljšati kvalitet života, pri čemu se doprinosi očuvanju dobrog psihičkog, a pre svega telesnog zdravlja.

 

 

Odeljenje nudi sledeće usluge:

  •  Ambulantski psihijatriski tretman svih vrti psihičkih problema
  •  Mentalna higijena za oslobađanjeod stresa
  •  Savetovanje za poboljšanje profesionalnog funkionisanja
  •  Unapređenje psihološkog blagostanja majke u toku trudnoće
  •  Savetodavna podrška hospitalizovanih pacijenta, kao i u toku medicinskih procedura
  •  Psihološka priprema u predoperativnom i postoperativnom periodu
  •  Psihoterapija osoba sa psihosomatskim oboljenjima