fbpx
Odeljenja

PET centar

PET/KT je najefikasnija tehnika za snimanje koja se koristi da bi se postavila dijagnoza: za određivanje stadijuma bolesti, za procenu efekata terapije kancera, a ista pomaže i kod planiranja radioterapije i hemoterapije za većinu karcinoma. PET/KT je tehnika snimanja koja se sastoji od kombinacije dva elemenata:/h5>

PET – Positron Emission Tomography (Pozitron emisiona tomografija) koja omogućava prikaz promena u tkivu i organima ljudskog tela na metabolnom nivou, i

 – Computerized Tomography (kompjuterska tomografija) која obezbeđuje detaljne anatomske informacije.

PET/KT se najviše koristi u onkologiji. Osim u onkologiji, primenu nalazi i u kardiohirurgiji za dijagnostiku ishemičke srčane bolesti, u neurologiji za epilepsije i demencije, pa čak i kod različitih zapaljenja.

Gde se sve koristi PET/KT?

         Rana dijagnoza kancera

 • Pomoću PET/KT omogućuje se rana i tačna dijagnoza kancera. Takođe se određuje i tačna lokacija kancerogenih ćelija veličine i do 5 mm.
  U određenim slučajevima brze dijagnoze bez prethodne biopsije ili hirurškog vađenja dela tumora

Uz PET/KT nikada nisu potrebne prethodne hirurške intervencije za određivanje kancerogenog tkiva. Kod pacijenta se jednim snimanjem detektira veličina i položaj kancerogenih ćelija.

 

Dijagnoza sa samo jednim snimanjem

 •  PET/KT se koristi kod svih karcinoma sa samo jednim snimanjem. Istovremeno, celo telo je vidljivo zahvaljujući slikama dobijenim pomoću PET/KT.
  Određuje se stadijum bolesti
  • Pomoću samo jednog snimanja može se odrediti koliko je kancer proširen, odnosno u kom stadijumu je bolest.
  Uspešno planiranje radioterapije i hemoterapije
 • U svetu je zlatni standard da se lečenje planira pomoću PET/KT, sa ciljem da se dobiju maksimalni efekti terapije.
  Praćenje efekata terapije kancera
 •  Kako bi se povećala uspešnost tretmana kancera, potrebno je da se pre i u toku lečenja uradi PET/KT sken. Cilj snimanja je uvid reakcije kancerogenih ćelija na terapiju, odnosno dali se uništavaju ili se umnožavaju
  Određivanje metastaza
 •  Pomoću PET/KT može se odrediti dali je bolest proširena na ostale organe, odnosno dali postoje metastaze. Dosadašnje tehnike snimanja nisu dijagnosticirale metastaze sa malim dimenzijama u ranoj fazi. Uz pomoć PET/KT one se mogu pravovremeno dijagnosticirati, te se može ranije početi sa tretmanom.

Jedan pregled sa PET/KT može zameniti više medicinskih ispitivanja.

Kako se odvija snimanje sa PET/KT?

 •  Pre izvođenja PET/KT skena, potrebno je da pacijent ne uzima nikakvu hranu najmanje 6 časa pre snimanja. U ovom periodu se može piti voda, a korisno je popiti 1-2 čaše.
 • Intravenski se ubrizgava radioaktivni traser – pozitronski emiter (radiofarmaceutik) u udobnoj okolini zaštićenoj od spoljašnih uticaja.
 •  Doza ovog radioaktivnog materijala (FDG) je veoma mala i nema neželjenih posledica.
 •  Nakon ubrizgavanja radiofarmaceutika, kako bi se prikazala njegova distribucija u kanceroginim ćelijama, pacijent treba da čeka 45-60 minuta. Posle toga sledi snimanje.
 •  Postupak snimanja se izvodi za 15-30 minuta, u zavisnosti od tipa PET/KT skenera, kao i od visine pacijenta i organa koji se snima. Posle snimanja dobija se tomografija čitavog tela, registruje se radiofarmaceutik i promene u ćelijama. Slike se obrađuju pomoću posebnog kompjuterskog softvera.

 

 

Dali snimanje sa PET/KT ima negativnih posledica?

PET/KT sken je bezbedan za pacijente.

Može se izvoditi i kod dece i kod odraslih pacijenata, kod pacijenata sa implantima i veštačkim protezama, kao i kod pacijenta sa dijabetesom. Iako se koristi radioaktivni traser – pozitronski emiter (radiofarmaceutik), zračenje je minimalno. Doze koje se koriste su toliko male da ne utiču na normalne procese u organizmu.

Kolko vremena je potrebno da bi se dobili snimci?

Posle snimanja, snimci se analiziraju, a nakon toga vaš lekar priprema i izveštaj. Ovaj proces u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ traje maksimalno do 48 sati posle snimanja.