fbpx
Odeljenja

Nuklearna medicina

 

U „Adžibadem Sistini“ postoji prvo privatno odeljenje za nuklearnu medicinu u Makedoniji, koje je dizajnirano i opremljeno prema evropskim standardima za zaštitu i sigurnost pri radu sa otvorenim izvorima jonizirajućih zračenja. Odeljenje ja sastavljeno od kabineta za: nuklearnu medicinu, radionuklearnu terapiju i za dijagnozu i terapiju bolesti tiroidne žlezde.

SPECT gama kamera

Kabinet za nuklearnu medicinu raspolaže sa kompaktnom višenamenskom SPECT kamerom sa dva detektora koji omogućavaju izvođenje široke palete nuklearno medicinskih dijagnostičkuh ispitivanja. Senzitivnost gama kamere, kao i protokola za postprocesuiranje daju dijagnostički kvalitet dobijnih slika uz reduciranu dozu radioaktivnosti pacijenta. Gama kamera je integrisana u sistemu za komunikaciju između modaliteta i arhiviranja podataka čime je dobijena mogućnost za hibridnu SPECT/CT, SPECT/MRI fuziju slika.

Radiofarmaceutska laboratorija

Opremljena je digestorom najnovije generacije (Lamin Air) za rad sa opasnim materijama. U njemu su ugrađeni dozni kalibrator za merenje radioaktivnosti, lift za automatsko manevrisanje generatora radioaktivnih elemenata, kao i zaštitni prostor za privremeno odlaganje radioaktivnog otpada, kontaminiranog u pricesu obeležavanja farmaceutskih preparata. U posebnoj radnoj stanici izvodi se obeležavanje krvnih elemenata pomoću radiofarmaceutskih preparata.

 

 

Kabinet za radionuklearnu terapiju

Raspolaže sa jednokrevetnim apartmanom za tretiranje pacijenata radioaktivnim izotopima, koji je specijalno dizajniran za maksimalnu zaštitu pacijenata sa odgovarajućom indikacijom, kao i za palijativnu terapiju kod metastatskog bola u kostima.

Kabinet za dijagnozu i terapiju bolesti tiroidne žlezde

Nudi kvalitetan klinički pregled, ultrasonografsko ispitivanje tiroidne žlezde i paratiroidnih žlezda na najsavremenijem ehografskom aparatu, labarotorijska ispitivanja tiroidnih hormona, scintigrafiju tiroidne žlezde, punkcionu biopsiju uz kontrolu ultrazvukom. Sve ovo doprinosi brzom postavljanju dijagnoze kod pacijenata sa oboljenjima tiroidne žlezde, a time i blagovremenim početkom odgovarajuće terapije.