fbpx
Odeljenja

Neurohirurgija

 

Iskusan tim neurohirurga u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ koristeći savremene metode i radeći u skladu sa svetskim standardima, izvodi i najsloženije intervencije iz oblasti neurohirurgije. Ovde spadaju: cerebrovaskularne, neuroonkološke intervencije, hirurgija bolova, epilepsija, intervencije na kičmenom stubu i kičmenoj moždini. Dijagnoza i tretman svih bolesti mozga, kao što su neurohirurške intervencije koje se uspešno izvode kod odraslih i kod dece.

Iskusni tim neurohirurga u „Adžibadem Sistini“ tretira sve neurohirurške bolesti i stanja. Uz pomoć velikog iskustva i stručnosti, savremenih tehnologija i svteskih protokola nude sledeće tretmane:

 •  Degenerativnanarušavanja kičme (diskus hernija, kičmene stenoze, kičmena nestabilnost, spondilolisteza)
 •  Tumori na kičmi
 •  Vaskularne bolesti na mozgu (aneurizme, AVM)
 •  Povrede na glavi
 •  Intrakranijalni hematomi
 •  Vaskularne bolesti na kičmi
 •  Tumori na mozgu
 •  Hidrocefalus i komplikacije premošćenja
 •  Tumori na hipofizi
 •  Funkcionalna neurohirurgija (epilepsija-bol)
 •  Periferni nervi (povrede, tumori, kompresija)
 •  Intraorbialni tumore

Hirurgija na mozgu

 •  Tumori na mozgu (benigni, maligni)
 •  Vaskularne bolesti (tretman moždanih udarca)
 •  Kongenitalne vaskularne bolesti (AVM, kavernoma, aneurizma)
 •  Intracerebralni hematom (moždana krvarenja)
 •  Hidrocefalus (moždani edem)
 •  Trauma (kranicerebralne povrede)
 •  Infekcija (apces)

Hirurgija kičmene moždine (medulla spinalis)

 

 

Precizna dijagnoza i tretman: bolova u vratu i krstima, hernija u vratnom i krsnom delu kičme, stešnjeni kičmeni kanal, kongenitalni i strukturni defekti medule, problem starenja medule i slične bolesti koje izazivaju ovo stanje. Naš tim uspešno tretira stanja vezana za neuspešne operativne tretmane bolova u predelu leđa. U lečenju nudimo multidisciplinarni pristup sa timom ortopeda i traumatologa, neurologa i fizijatra iz Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“:

 •  diskus hernija
 • vratna (cervikalna) hernija
 •  leđna (torakalna) hernija
 •  krsna (lumbalna) hernija
 •  tumori (benigni, maligni)
 •  krvarenja u meduli (intraspinalni hematomi)
 •  trauma na meduli
 •  infekcije (apsces)

Hirurgija na perifernom nervnom sistemu

 •  trauma (povrede)
 •  kompresija (kompresivni sindrom)

Neuroonkologija

Hirurški tretman svih vrsti tumora mozga i kičmenog stuba: menimgiomi, glijalni tumori, tumori na cerebelopontinim uglu, hipofizi, moždanom stablu, tumori na zadnjoj jami lobanje, tumori na osnovi lobanje, ekstramedularni ili intramedularni kičmeni tumori, calvarial lezije, crainoplasty hirurgija, kraniofacijalna hirurgija.