fbpx
Odeljenja

Neonatologija

 

Odeljenje za neonatologiju i intenzivnu negu u Kliničkoj bolnici “Adžibadem Sistina” je spremno da se suoči sa najvećim i najsuptilinijim izazovima u medicini – da se spase životi kritično bolesnih novorođenčadi, ali i prevremno rođenih beba. Odeljenje raspolaže sa najsavremenijim modusima mehaničke ventilacije, neinvazivnih modela mehaničke ventilacije, totalnom parenteralnom i enteralnom ishranom. Investiranjem u najmoderniji transportni inkubator, Odeljenje nudi mogućnost transporta kritično bolesnih novorođenih beba.Odeljenje za neonatologiju vodi brigu o zdravlju i blagostanju novorođenih beba, bez obzira dali je reč o kritično bolesnoj, prevremeno rođenoj ili bebi koja ima potrebu za specijalnim praćenjem. U brizi za novorođenčad, Odeljenje nudi:

 •  Ordinarnu negu novorođene bebe
 •  Edukaciju majki (dojenje i negu novorođene bebe)
 •  Specijalnu negu novorođene bebe sa problemima u procesu adaptacije
 •  Tretman postporodilnih infekcija
 •  Monitoring vitalnih funkcija
 •  Tretman sa fototerapijom
 •  Eksangvinotransfuziju
 •  Postintenzivnu negu i tretman novorođenih beba
 •  Dijagnostiku urođenih srčanih anomalija

Konsultativna neonatološka ambulantska delatnost

Praćenje rasta i razvija novorođenčadi i dojenčad do jedne godine, redovni mesečni pregledi, kao i konsultativni pregledi.

Neonatalna i pedijatriska intenzivna nega

 • Odeljenje raspolaže sa 11 intenzivnih mesta i 2 intenzivna mesta u izolaciji i omogućava:
 •  Tretman i negu prvremeno rođenih beba
 •  Tretman kritično bolesnih novorođenih beba i dece
 •  Tretman novorođenih beba sa asfiksijom
 •  Tretman novorođenih beba sa postporođajnim infekcijama
 •  Tretman kritično bolesnih terminskih novorođenih beba
 •  Tretman i nega novorođenih beba sa malom težinom rađanja i ekstremo niskom za gestacijsku starost
 •  Tretman kritično bolsnog deteta sa respiratornim, gastrointestinalnim bolestima i bolestima na centralnom nervnom sistemu
 •  Podrška sa mehaničkom ventilacijom
 •  24-časovni kardiorespiratorni monitoring
 •  Totalna parenteralna ishrana

Odeljenje za intenzivnu negu i terapiju je otvoreno za prijem pacijenta sa strane (novorođenih beba rođenih u drugim medicinskim centrima) koji imaju potrebe od usluga specijalne nege i terapije koju omogućava Klinička bolnica „Adžibadem Sistina.

 

Hitni pedijatriski transportni servis

Visokospecijalizovana mobilna jedinica za transport i intenzivnu negu teškko bolesnih novorođenčadi i dojenčadi

 1. Raspolaže: Najsavremenijem sanitetskim transportnim vozilom; sofisticiranom opremom – transportnim inkubatorom, transportnim respiratorom, monitorom, setom za inkubaciju, infuziomatima; visokostručnim timom sastavljenim od lekara-specijaliste i medicinske sestre.
 2. Realizuje: transport od jednog do drugog medicinskog centra u zemlji i regionu, kao i transport do i iz Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“ kritično bolesnih novorođenčadi za dalji tretman.
 3.  Transportni tim sačinjavaju četiri lekara specijalista, dopunski obučenih za intenzivnu negu i izvođenje ovagvog tipa transporta, kao i pet medicinskih sestara sa iskustvom za intenzivnu negu.