fbpx
Odeljenja

Nefrologija i dijaliza

Odeljenje za nefrologiju i dijalizu omogućava kontinuirano praćenje pacijenata sa bubrežnim oboljenjima, nefrološko savetovanje pacijenata i njihovih porodica za prevenciju bubrežnih oboljenja, kao i procenu rizik faktora za razvoj bubrežnog oboljenja. Naš tim nudi jedinstven i integrirani pristup u brizi za zdravlje vaih bubrega, uz mogućnost za istovremenu urološku i kardiološku konsultaciju.

Odeljenje nudi široku paletu ambulantskih pregleda i procedura, među kojima su:

 • mikroskopska analiza urinarnog sedimenta sa nefrološkim tumačenjem i savetovanjem,
 •  nefrološka konsultacija kod urinarnih infekcija
 •  eho pregled urinarnog sistema, nadbubrežnih žlezdi i prostate
 •  eho pregled stomačnih organa
 •  eho pregled testisa, paratiroidnih žlezda
 •  eho sa doplerom na bubrežnim krvinm sudovima
 •  postavljanje i promena urinarnog katetara
 •  nefrološko praćenje i trapija kod posebne grupe pacijenta (pacijenti sa presađenim bubregom, pacijenti sa dijabetičnom nefropatijom),
 • hronična bubrežna slabost
 • Tretman arterijske hipertenzije
 •  Lečenje infekcija na urinarnim putevima
 •  Glomerulonefriti i druge imunonefropatrije
 •  Anemija bubrežnog porekla
 •  Dijabetična nefropatija
 •  Hronična bubrežna bolest
 •  Priprema za transplantaciju bubrega
 •  Intervencije pod kontrolom ultrazvuka

Centar za bubrežne bolove

Centar za bubrežne bolove omogućava brzo i efikasno razgraničenje slabinske boli, dijagnozu i osobađanje od bola. Pacijenti u svako doba mogu dobitisavet u vezi bubrežnih kamena, dijagnostiku i tretman bubrežnih bolova.

Interventne procedure pod kontrolom na ehou/h4>

 •  Biopsija na bubregu
 •  Biopsija na prostati
 •  Postavljanje i održavanje nefrostome
 •  Punkcija i sklerozacija bubrežne ciste
 •  Postavljanje centralnih venskih katetara kao krvni pristup za hemodijalizu