fbpx
Odeljenja

Kardiologija

 

Kardiološki tim „Adžibadem Sistine“ je sastavljen od interventnih kardiologa, neinvazivnih kardiologa i elektrofiziologa, čime su obuhvaćna sva tri segmenta kardiološke problematike. Naš iskusni tim u svakodnevnom radu promoviše mere za kontrolu rizik faktora, kao efikasni način za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja.

NEINVAZIVNA KARDIOLOGIJA

 •  preventivni kardiološki pregledi
 • koronarni stres test
 •  24 – časovni monitoring srčanog ritma
 •  24 – časovni monitoring krvnog pritiska (multidisciplinarni pristup)
 •  nefrološka konsultacija kod povišenog krvnog pritiska i 24 – ćasovno praćenje krvnog pritiska (holter)
 •  tehnička kontrola pejsmejkera i defibrilatora
 •  dopler i dupleks sken perifernih krvnih sudova
 •  ultrasonografija karotidnih arterija
 •  bazična i napredna ehokardiografija
 •  transtorakalna ehokardiografija
 •  transezofagealna ehokardiografija
 •  4D ehokardiografija
 •  kontrastna ehokardiografija sa mikromehurićima
 • stres ehokardiografija (dobutaminska stimulacija)

 

 

INVAZIVNA KARDIOLOGIJA

Na 24-časovnom raspolaganju je tim visokostručnih kadrova za prijem i tretman hronične i akutne patologije. Procedure se izvode sa materijalima i stentovima vrhunskog kvaliteta od najpoznatijih proizvođača u svetu.

 •  dve digitalne laboratorije za angiografij
 • dijagnostičke procedure na krvnim sudovima
 • dijagnostičke i interventne procedure kod urođenih i steknutih strukturnih bolesti na srcu
 • angiografija i implantiranje stenta na koronarnim krvnim sudovima
 •  stentiranje karotidnih arterija
 •  dijagnostičke i terapeutske procedure na perifernoj cirkulaciji

ARITMOLOGIJA

Naš tim sa dugogodišnjim iskustvom vam nudi dijagnostiku i najsavremeniji tretman narušavanja srčanog ritma. Jedino kod nas imate mogućnost za izvođenje elektrofizioloških ispitivanja, ablaciju kod srčanih aritmija, ugrađivanje pejsmejkera, srčanu resinhronizaciju, ugrađivanje kardiovertera i defibrilatora i najsavremenijih aparata, od vodećih proizvođača u svetu.Timski pristup u dijagnostici i terapiji kod svakog pacijenta, garantuje efikasnost i vrhunski kvalitet.