fbpx
Odeljenja

Kardiohirurgija

Odeljenje za kardiohirurgiju „Sv. Ilija“ je formirano prema najsavremenijim svetskim standardima. U svom radu nudi profesionalni pristup u nezi pacijenata sa ciljem da se odgovori, vrhunskom zdravstvenom negom, na specifične potrebe svih kategorija pacijenta. Ovo odeljenje je izgrađeno i dizajnirano prema američkim standardima i nudi kompletan spektar kardiohirurških intervencija. Odeljenje se sastoji od specijalno obučenog profesionalnog tima hirurga, anesteziologa, kardioperfuzionista, medicinskih sestara, fizioterapeuta i bolničara, na čijem čelu je Prof. D-r Salis Tađer, šef i osnivač odeljenja, sa više od 30 godina iskustva.

Odeljenje se sastoji od intenzivne nege, hospitalnog dela i ambulanti. Uspešnost dosadašnjeg rada, zasniva se na stalnom ulaganju u edukaciji i usavršavanju tima. Rutinski protokolarni sistem rada zahteva konstantno informisanje i nadograđivanje personala posrestvom svakodnevnih jutarnjih sastanka, prezentacija i posebnih sastanaka sa kardiohirurškim timom. Ovakvi konzorcijumi eksperta su otvoreni i za spoljašnje kardiologe sa strane i lekare drugih specijalnosti sa ciljem da se promoviše timski pristup radu. Nadogradnja tima sa kojim D-r Salis Tađer danas radi, započela je u Izraelu, a ista se danas održava svakodnevnim radom na Odeljenju.

Na listi kardiohirurških intervencija nalaze se sledeće:

  • Koronarni bajpas (CABG, MIDCAB, OPCAB)
  • Zamena ili popravak Aortnog zalistka (David I,II)
  • Zamena ili popravak mitralnog zaliska,sa operacijom na otvorenom srcu ili uz pomoć minimalno invazivnog pristupa
  • Zamena ili popravak triskupidne valvule
  • Tretman aortne disekcije i aneurizme

Intervencija/Hirurške procedure

Odeljenje za kardiohirurgiju izvodi ceo spektar kardiohirurških intervencija, od rutinskih do najkompleksnih procedura na otvorenom srcu. Tim je obučen da izvodi najkompleksnije i najteže intervencije, čime je stopa smrtnosti dovedena na svetski nivo. Uspešnost i statistike u izvođenju istih su rezultat unificiranog pristupa, timskog rada, posvećenosti i opreme, najsavremenije u regionu.

Minimalno invazivna kardiohirurgija

Jedan od ključnih uspeha Odeljenja za kardiohirurgiju u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ je uvođenje minimalno invazivne kardiohirurgije. U decembru 2011 godine, prvi put u regionu je izvedena operacija na srcu sa minimalno invazivnim pristupom. Radi se o proceduri koja se izvodi putem malog otvora na grudnom košu od samo 5 cm sa nedoskopskim pristupom tako što se u telo pacijenta unose specijalni instrumenti i videokamera. Ova intervencija značajno doprinosi smanjivanju traume u poređenju sa klasičnim operacijama na otvorenom srcu kod kojih se grudni koš otvara. Minimalno invazivna operacija na srcu se već nalazi na lisiti rutinskih standardizovanih procedura. Svi pacijenti koji su operisani pomoću minimalno invazivne intervencije, posle samo 5 dana bolničkog prestoja, vraćaju se svojim svakodnevnim obavezama, bez ikakvih komplikacija.

Individualni pristup u lečenju

Naš standard u radu je individualni pristup. On započinje s prvim susretom sa pacijentom, gde se odlučuje koja je najprihvatljivija hirurška procedura, nastavlja vrhunskom hirurškom brigom, a završava planiranjem i sprovođenjem odgovarajućeg programa za rehabilitaciju. Naš cilj je edukacija pacijenata. Verujemo d pacijent koji razume svoju bolest i mogućnosti za tretman, ima bolji ishod u lečenju i brži proces rehabilitacije. Ono što je karakteristično za rad Odeljenja za kardiohirurgiju je otvoreni interaktivni pristup takozvanih „otvorenih vrata“ koji je uspostavljen od strane D-r Salisa Tađera. Ovaj pristup znači da se svim pacijentima omogućava da se za svaku njihovu potrebu ili problem u bilo koje vreme mogu savetovati i dobiti mišljenje o svom stanju. Ovakav pristup nam je omogućio profesionalnu brigu, uspešne rezultate i zadovoljne pacijente.

Razvojni planovi odeljenja

Dalji planovi odeljenja su usmereni ka:

  • Investiranju u novu opremu namenjenu za minimalno invazivne intervencije
  • Uvođenju novih tehnologija u hirurgiji na aorti
  • Novoj opremi za hirurgiju aritmije
  • Uvođenju najsavremenijeg programa za srčanu slabost i implantaciju centrifugalne pumpe kod kardiomiopatija (LVAD/RVAD). Implementacija ovog programa promovisaće naš centar kao
  • jedinstven u regionu koji obezbeđujevrhunsku uslugu i rešenja za pacijente sa srčanom slabošću.