fbpx
Odeljenja

Hematologija

 

Na Odeljenju za hematologiju u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ odrđuju se dijagnoza i tretman hematoloških oboljenja u ambulantskim uslovima i dnevnoj bolnici.

Anemije

– Gvožđe deficitna anemija
– Megaloblastična anemija
– Aplastična anemija
– Hemolitičke anemije
– Refrakterna anemija – Mielodiplastični sindrom (MDS)

Trombocitopenije

– Esencijalna trombocitopenija
– Refrakterna trombocitopenija – MDS

Hronična limfoproliferativna zaboljenja

– Hronična limfatična leukemija i varijante (CLL, CLL/PLL, PLL, HCL)
– Ne-Hočkinovi i Hočkinovi limfomi
– Mielomske diskarzije (MM,MGUS,EMM,SMB,EPM,IPSID,PCL,WM,bolest teških lanaca)

Hronična mileoproliferativna zaboljenja

– Primarna proliferativna policitemija i Hipooksična sekundarna policitemija
– Primarna trombocitopenija
– Hronična mielofibroza

Mielodisplastični sindromi

Venske tromboze

Pregled za kliničku procenu venookluzivne bolesti, identifikacija pacijenata sa rizikom za trombozu, generalni pristup za prevenciju tromboza, lečenje i rutinska kontrola oralne antikoagulantne terapije.