fbpx
Odeljenja
‹ Nazad na listu odeljenja

DOKTORI U ODELJENJU

Endokrinologija

 

Odeljenje za endokrinologiju obezbeđuje konsultantske, dijagnostičke i terapeutske usluge za pacijente sa svim vrstama endokrinih narušavanja, uključujući i dijabetes.

Multidisciplinarni tim, sastavljen od specijaliste endokrinologa, medicinske sestre zadužene za edukaciju pacijenata sa dijabetesom, nutricioniste, kao i drugih specijalista koji rade na ovoj problematici, obezbeđuje besprekornu medicinsku brigu za pacijente koji imaju dijabetes ili bi hteli da se dodatno educiraju.

Ovo odeljenje raspolaže sa najsavremenijom tehnologijom za dijagnozu i tretman endokrinoloških bolesti u regionu.

Odeljenje za edndokrinologiju obezbeđuje kompletni spektar usluga za sva endokrinološka narušavanja. Naši doktori su specijalisti za bolesti kostiju, za tiroidna narušavanja, za probleme na hipofizi, za nadbubrežna obolenja, kao i za hormonalna narušavanja kod muškaraca i kod žena.

Naš program za dijabetes nudi kompletnu negu bolesnih od dijabetesa uključujući konsultacije za specijalni režim ishrane, insulinske pumpice kao i široku paletu edukativnih aktivnosti.

Odeljenje za endokrinologiju je u stalnoj saradnji sa drugim odeljenjima u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ sa ciljem da obezbedi brzu i tačnu dijagnozu i lečenje pacijenata sa endokrinološkim narušavanjima.

 

Tretman

Odeljenje za endokrinologiju u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ obezbeđuje sledeće usluge:

 •  Opšta endokrinologija i neuroendokrinologija
 •  Tiroidna oboljenja, tiroidni čvorovi i kancer
 •  Narušavanje lipida
 •  Osteoporoza, metaboličko obolenje kostiju i narušavanja vezana za kalcijum
 •  Dinamična endokrinološka testiranja
 •  Problemi sa hipofizom: hirurgija, ambulantska i bolnička nega, uključujući akromegaliju, Kušingov sindrom, prolaktinomi, nefunkcionalni adenom na hipofizi, kraniofaringioma. Zatim, zamestiteljna hormonska terapija hipofize, uključujući i smanjivanje hormona kod odraslih nakon traumatske povrede mozga.
 •  Problemi sa nadbubrežnom žlezdom, uključujući Adisonovu bolest, kongenitalna adrenalna hiperplazija i indicentalomi.
 •  Reproduktivna endokrinologija obuhvata deficit hormona kod odraslih, hipogonadizam, indukcija         spermogeneze i ovulacije, sindrom policističnih jajnika.
 •  Briga za pacijente koji imaju kancer u kasnijoj fazi
 •  Hirurgija: hiperparatiroidizam, tiroidni čvorovi, tumori na nadbubrežnoj žlezdi, testisi.
 •  Endokrinološka narušavanja u trudnoći, kao i gestacijski dijabetes
 •  Dobro isplanirana edukacija pacijenata
 •  Psihološka podrška pacijenata sa endokrinološkim oboljenjima
 •  Gojaznost
 •  Bračna neplodnost
 •  Erektilna disfunkcija
 •  Osteoporoza
 •  Narušavanja u rastu i razvoju
 •  Tiroidna narušavanja
 •  Narušavanja kod nadbubrežnih žlezdi
 •  Hipofizna i hipotalamička narušavanja
 •  Endokrini tumori
 •  Pedijatriska endokrinologija