fbpx
Odeljenja

Check-up

Preventivni Check-up pregledi su namenjeni ljudima koji nemaju zdravstvene probleme. Ovaj pregled sa preciznim testovima i ispitivanjima omogućuje ranu dijagnozu brojnih zaboljenja, kao i savete za zdravi život i način ishrane. Pomoću Chek-up programa možemo dobiti važne informacije o stanju našeg zdravlja, da otkrijemo dali postoji rizik od određenih zaboljenja, kao i njihova rana dijagnoza. Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ se razlikuje od ostalih bolnica po specifičnosti svojih usluga koje se ogledavaju u ovom odeljenju i to preko:

  •  Ranih dijagnoza
  • Korporativnih check-up programa
  •  Individualnih check-up programa

Pored tretmana bolesti, Klinička Bolnica „Adžibadem Sistina“ nudi specijalizovani program pomoću kojeg uvodi nove metode u preventivnoj medicini i sprovodi usluge za ranu dijagnozu bolesti kod zdravih osoba.

Zašto treba uraditi Check-up?

U trenucima kada se osećate dobro, najverovatnije, smatrate da nemate potrebe od doktora ili bilo kakvih testova i ispitivanja. Međutim, rizici sa kojima se suočavamo su svuda. Životne navike, kao i porodične predispozicije (članovi porodice koji imaju dijabetes, srčane probleme ili kancer) mogu biti potencijalni rizik faktor s kojim se možete suočiti. Zbog toga, check-up pregled igra značajnu ulogu u ranoj dijagnozi oboljenja. Putem pregleda saznaćete vaše trenutno zdravstveno stanje, ali ćete se takođe zaštititi od ozbilnijih bolesti.

Rana dijagnoza

Redovni zdravstveni pregledi i testovi mogu pomoći da se bolest dijagnosticira u ranoj fazi kada ne postoje simptomi. Zdravstveni skrining koji se izvodi na osobama koji nemaju nikakvih zdravstvenih problem, naziva se check-up. U odeljenju za check-up Kliničke Bolnice „Adžibadem Sistina“ lekari specijalisti procenjuju individualne karakteristike pacijenta, rizik, porodična zaboljenja i sprovode odgovarajuće skrining programe kod pacijenata.

 

 

Rezultati sprovedenih skrining programa se analiziraju od strane lekara specijaliste i daju se odgovarajuće preporuke. Zahvaljujući navremenoj dijagnozi i tretmanu, tretiranim osobama se omogućuje dug i kvalitetan život i mogućnost trajnog izlečenja navremeno dijagnostikovanih bolesti. Pomoću najsavremenijih tehnologija u rukama iskusnih kliničara i radiologa (MRI, CT, PET/CT) sprovode se provere celog tela do najsitnijih detalja u cilju ranig otkrivanja malignih zaboljenja i ostalih promena u organizmu. Za vreme celog check-up-a pacijent je pridruživan od strane zaposlenog u bolnici. Dok čekaju rezultate, pacijenti mogu užinati u udobnom i prijatnom prostoru koji je opremljen televizorom i internet pristupom, novinamai magazinima.

Korporativni check-up programi

Putem korporativnih check-up programa, sprovode se zdravstveni paket programi za menadžere i zaposlene kao i za novozaposlene.

Individualni check-up programi:

Individualni check-up programi se kategoriziraju prema uzrastu i polu:

Menadjerski check up:

Detski check up