fbpx
Odeljenja

Asistirana reprodukcija (IVF)

 

Odeljenje za asistiranu reprodukciju u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ implementiralo je najnovije tehnologije u ovoj oblasti. Zahvaljujući već dokazanom vrhunskom timu ginekologa, stopa uspešnosti je na nivou vrhunskih centara za IVF i kreće se iznad 50 procenata. Nakon 16 godina profesionalne posvećenosti i nadogradnje, svakodnevne srećne priče su naš najveći dokaz da smo postali lider u regionu. U centru za asistiranu reprodukciju radi tim ginekologa, embriologa i androloga, a u njegov sastav ulaze:

 

 

EMBRIOLOŠKA LABORATORIJA

 

 • Dva laminarna stola na koja istovremeno mogu raditi četiri embriologa
 • Dva mikromanipulatora
 • Tri stereo i dva invertna mikroskopa
 • Tri inkubatora
 • Oprema za krioprezervaciju jajnih ćelija, embriona, spermatozoida, tkiva od testisa i tkiva jajnika
 • Oprema za nesmetano izvođenje modernih ART

 

GINEKOLOŠKI DEO

 • Operaciona sala za aspiraciju folikula ultrazvukom
 • Sala za embriotransfer ultrazvukom
 • Prostorija za inseminaciju ultrazvukom
 • Tri moderno opremljene ambulante
 • Tri odvojena boksa za dnevni boravak pacijentkinja
 • Četiri moderne jednokrevetne bolničke sobe sa toaletima

ASISTIRANE REPRODUKTIVNE TEHNIKE

 • Intrauterina inseminacija sa obrađenom spermom supruga ili donatora
 • Vantelesno oplođivanje (IVF, ICSI, TESE, TESA)
 • Krioprezervacija (zamrzavanje) jajnih ćelija, spermatozoida, embriona, tkiva testisa i tkiva jajnika
 • Donacija spermatozoida (iz najveće banke sperme CRYOS iz Danske)
 • Donacija embriona
 • Donacija jajnih ćelija (iz najveće banke za jajne ćelije First egg bank, deo renomirane bolnice „Intersono”)
 • PICSI metoda
 • Najnovija metoda brzog zamrzavanja embriona i jajnih ćelija
 • Nema ograničenja uzrasta za IVF postupke.

SAVREMENE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE

Assisted hatching – Da bi se embrion implementirao u materici, mora se osloboditi iz zone pelucida, tanke opne koja obavija embrion. Proces u kome se embrion oslobađa iz zone pelucida zove se “hatching”. Ovaj proces može biti olakšan na taj način što se neposredno pre embrio transfera uradi mali otvor u zoni pelucida. U našoj klinici ova procedura se izvodi pomoću najsofisticiranijeg lasera za “assisted hatching”.

Donacija jajnih ćelija i spermatozoida – Asistirane reproduktivne tehnike sa doniranim spermatozoidima predlažu se kod parova kod kojih je dijagnosticiran apsolutan muški sterilitet (azoospermia), kada postoji rizik od genetski prenosivih bolesti na iduće potomstvo, kao i kod žena bez partnera. Koristimo donorski materijali iz najrenomiranije banke za spermu u Evropi, sa kojom imamo saradnju na najvišem nivou. Asistirane reproduktivne tehnike sa donorskim jajnim ćelijama preporučuju se ženama koje ne dobijaju jajne ćelije ili dobijaju nekvalitetne jajne ćelije.

Zamrzavanje jajnih ćelija

Zamrzavanje jajnih ćelija u našoj bolnici izvodi se metodom brzog zamrzavanja, odnosno vitrifikacijom, koja daje najbolje rezultate u preživljavanju ćelija. Zamrzavanje jajnih ćelija je važan metod u krioprezervaciji kod:

 • Pacijentkinja obolelih od karcinoma
 • Pacijentkinja koje žele da odlože materinstvo
 • Pacijentkinja kod kojih dolazi do smanjenja funkcije jajnika, prematurne ovarijalne insuficijencije, ovarijalnih cisti
 • Zamrzavanja tkiva jajnika

ICSI  je efikasan metod oplodnje jajnih ćelija kad parametri ejakulata nisu optimalni ili kad prethodne metode fertilizacije ne daju rezultat. Pomoću ICSI metoda i najteži slučajevi muške neplodnosti, kao što su mali broj spermatozoida ili odsustvo spermatozoida u ejakulatu, mogu biti uspešno tretirani IVF metodama. U ovakvim slučajevima, uz pomoć određenih postupaka spermatozoidi se  dobijaju iz testisa ili iz epitidimisa.

 

 

PICSI – Izbor kvalitetnih spermatozoida je ključan prilikom IVF postupka. PICSI postupkom omogućuje se selekcija zrelih, maturnih spermatozoida za oplodnju jajnih ćelija. Selektiraju se spermatozoidi koji  mogu da se vežu sa hijaloronanom  i na taj način se povećavaju šanse za uspešno oplođenje jajnih ćelija, dok se istovremeno smanjuje mogućnost spontanog abortusa.

MUŠKA NEPLODNOST

Specijalisti iz centra za mušku neplodnost nude unikatni i timski pristup u dijagnozi i lečenju neplodnosti kod muškaraca. Kao vrhunski centar, pratimo najnovije svetske tokove sa ciljem da pomognemo parovima da dođu do vlastitog potomstva. Raspolažemo timom i opremom za dijagnozu muške neplodnosti, kao i svim vrstama medikamenoznih i hirurških tretmana u lečenju neplodnosti kod muškaraca.