fbpx
Odeljenja

Medicinska onkologija

 

Svaki stadijum malignog oboljenja predmet je medicinske onkologije. Tretman pacijenata se planira multidisciplinarno i zasniva se na medicini baziranoj na dokaze. Prvi put kod nas može se koristiti najsavremeniji način ranog otkrivanja i praćenja malignih oboljenja, upotrbom PET skena, tj. PET/CT. Onkološki tretman sproveden u bolnici „Adžibadem Sistina“ od strane našeg stručnog tima podrazumeva aplikaciju lekova intravenski ili oralno.

Tretman se kreira zavisno od histološkog tipa tumora (ćelije od kojih potiče), organa odakle potiče, kao i stepena proširenosti bolesti ili eventualnog postojanja udaljenih metastaza. Tretman može biti adjuvantan, čiji je cilj smanjenje rizika od ponavljanja bolesti, neoadjuvantan – sa ciljem da se smanji dimenzija tumora i da se obezbedi njegova operabilnost ili palijativan u cilju kontrole simptoma, čime se obezbeđuje bolji kvalitet života. Tretman se može sprovesti individualno ili u kombinaciji sa drugim modalitetima tretmana (hirurgija, radioterapija). Stručni tim, osim u kreiranju tretmana i njegovog sprovođenja, vodi brigu i o daljem praćenju pacijenata posle završetka planiranih modaliteta tretmana, savetovanja i zdrvastvenoj edukaciji članova porodice u cilju prevencije rizika od pojave maligne bolesti, kao i o ranom otkrivanju bolesti.

Najčešće tretirane lokalizacije malignih oboljenja

 •  Kancer na dojci
 •  Tumori na mozgu
 •  Kancer pluća
 •  Kancer na debelom crevu i rektumu
 •  Kancer na želucu
 •  Kancer na gušterači
 •  Knacer na heparu
 •  Kancer na prostati
 •  Kancer na materici
 •  Kancer na jajnicima
 •  Kancer na mokraćnom mehuru
 •  Kancer na testisima
 •  Tumori na glavi i vratu
 • Tumori kostiju
 •  Tumori na mekim tkivima

 

 

Modaliteti tretmana koji se primenjuju od strane stručnog tima „Adžibadem Sistine“

 • Hemoterapija – podrazumeva aplikaciju lekova u veni ili oralno i njen cilj je uništenje kancerogenih ćelija, pri čemu se najčešće kombinira više citostatskih preparata sa različitim mehanizmom dejstva. U bolnici „Adžibadem Sistina“ tim onkologa pažljivo prati najnovija dostignuća u onkologiji, kao i njihovu efektivnu primenu u suglasnosti sa prihvaćenim standardima.
 •  Hormonoterapija – podrazumeva upotrebu lekova kod tumora kod kojih postoji hormonska zavisnost, kao što su kancer na prostati i kancer na dojci. Veći broj preparata uzima se oralno, ali postoji i mogućnost za mišićnu aplikaciju određenih preparata iz ove grupe.
 •  Imunoterapija – podrazumeva upotrebu supstanci koje imuni sistem prirodno producira i koje se koriste kako bi se identifikovale i uništile ćelije kancera aktiviranjem imunog sistema.
 •  Ciljana ili biološka terapija – jedno od najznačajnijih otkrića u poslednjoj deceniji u onkologiji su visoko efektivni biološki preparati koji uz minimalne neželjenje efekte deluju na odgovarajuće receptore (targete – ciljeve) koji se nalaze na tumorskoj ćeliji, a nema ih kod normalnih ćelija. Ovakav tip savremene onkološe terapije našao je primenu kod različitih tipova kancera, a naročito kod kancera na dojci, debelom crevu i bubrezima.